Konferencja naukowa "Archiwa klasztorne. Opracowanie i udostępnienie zasobów" Drukuj
sobota, 12 stycznia 2008 16:44

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" 12 stycznia 2008 r., gościło uczestników konferencji naukowej "Archiwa klasztorne. Opracowanie i udostępnienie zasobów" zorganizowanej przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, a konkretnie przez Wydział Historii Kościoła oraz Katedrę Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki. Podajemy pełny program konferencji wraz z zaproszonymi gośćmi oraz tytułami wygłaszanych referatów:

9.30 Otwarcie sympozjum

9.45 "Sprawy zakonne w archiwum diecezjalnym" - bp. prof. dr hab. Jan Kopiec (UO Opole)

10.15 "Opracowanie spuścizny osób zakonnych" - ks. dr hab. Józef Marecki, prof. PAT (PAT Kraków)

10.45 "Opracowanie zasobu archiwum Sióstr Norbertanek w Imbramowicach." - dr Maria Dębowska (Instytut ABMK Lublin)

11.15 "Opracowanie archiwum instytucji klasztornej" - o. mgr Grzegorz Filipiuk OFMCap (Archiwum Warszawskiej Prow. Kapucynów Zakroczym)

11.45 Przerwa

12.10 "Co archiwista wiedzieć powinien, czyli kilka refleksji dotyczących funkcjonowania archiwum na przykładzie Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego" - o. dr Robert Danieluk SJ (Archivum Romanum Societatis Jesu - ARSI)

12.40 "Czy można odzyskać archiwalia zakonne z archiwów i bibliotek państwowych ? problem rewindykacji materiałów zakonnych." - mgr Magdalena Marosz (AP Kraków)

13.10 "Wzór regulaminu pracowni naukowej w archiwum." - ks. dr Mieczysław Różański (WSM Warszawa; Archiwum Arch. Łódz)

13.40 Przerwa

14.00 "Prezentacja i omówienie dostępnych katalogów archiwów zakonnych." - ks. dr Wacław Umiński CM (PAT Kraków; Archiwum Prow. Misjonarzy Kraków)

14.30 "Wyposażenie czytelni i biblioteki przy archiwum." - mgr Adam Cieślak (Archiwum UJ), Dr Anna Krzemińska (AP Częstochowa)

15.00 Dyskusja, zakończenie