Prezentacja książki ?Nieznany przyjaciel Karola Wojtyły? Drukuj
niedziela, 20 stycznia 2008 16:46

W Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!? odbyła się 14 stycznia prezentacja książki ?Nieznany przyjaciel Karola Wojtyły? Marty Burghardt. Jest ona próbą wydobycia z mroku zapomnienia niezwykłej postaci Wincentego Bałysa, wadowickiego artysty malarza i rzeźbiarza, którego w latach przedwojennych połączyła przyjaźń z Karolem Wojtyłą i Mieczysławem Kotlarczykiem. Książka odsłania ich wspólną wizję przyszłości, ugruntowaną na ideałach religijnych, patriotycznych i artystycznych. Dowodzi wpływu Wincentego Bałysa na artystyczne dokonania Karola Wojtyły, na ukształtowanie w nim ogólnego pojęcia sztuki oraz na wyczulenie jego wrażliwości na piękno otaczającego świata.

W prezentacji uczestniczyli prof. Danuta Michałowska wybitna aktorka, była rektor krakowskiej PWST, prof. Janusz Kotlarczyk, Marta Burghardt oraz ks. prałat dr Paweł Ptasznik, kierownik sekcji polskiej w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, prof. Jacek Popiel, dziekan Wydziału Polonistyki UJ i Stanisław Dziedzic, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Karol Wojtyła, Mieczysław Kotlarczyk i...ten trzeci. Tajemnica nieznanego przyjaciela przyszłego papieża z czasów wadowickiej młodości wreszcie została wyjaśniona. Wincenty Bałys, wadowicki artysta malarz i rzeźbiarz, wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się estetycznej wrażliwości Wojtyły. Zginął rozstrzelany przez hitlerowców w czasie drugiej wojny światowej. Jak mówi badacz twórczości Karola Wojtyły prof. Jacek Popiel, okres wadowicki był niezwykle istotny w procesie dojrzewania jego artystycznej osobowości:

Zarówno Mieczysław Kotlarczyk, jak i Wincenty Bałys byli o kilkanaście lat starsi od Wojtyły:

Nazwisko Wincentego Bałysa nie pojawiało się w rozmowach Jana Pawła II z najbliższym otoczeniem. Dlaczego? Tłumaczy jeden z jego współpracowników ks. prałat Paweł Ptasznik:

Tajemnicę nieznanego przyjaciela Karola Wojtyły odkryła Marta Burghardt, badająca twórczość poetycką przyszłego papieża. Jaki ślad w tej twórczości zostawił Bałys?

Książka ?Nieznany przyjaciel Karola Wojtyły? Marty Burghardt ukazała się nakładem krakowskiego Wydawnictwa św. Stanisława.