Jak powiedzieć dobre kazanie? Dzięki kursowi online... Drukuj
środa, 16 stycznia 2008 16:47

Pierwszy w Polsce internetowy kurs głoszenia kazań uruchomiony zostanie w lutym w Archidiecezji Krakowskiej. W szkoleniu uczestniczyć mogą duszpasterze z całego kraju. Prezentacja kursu odbyła się 16 stycznia w Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!?.


Szkolenie ma charakter pilotażowy. Dla jego uczestników przewidziano 25 miejsc. Słuchacze korzystając z internetu będą mogli udoskonalić swój warsztat kaznodziejski. Ponadto uczestnicy kursu otrzymają multimedialne materiały szkoleniowe oraz możliwość konsultacji na forum z jednym z najbardziej cenionych ekspertów homiletycznych, ks. prof. Edwardem Stańkiem z Papieskiej Akademii Teologicznej. Jego zdaniem, współcześni kaznodzieje stoją przed wyzwaniem, jak przekazać Ewangelię przy pomocy współczesnych środków przekazu:

Uczestniczący w prezentacji internetowego kursu homiletycznego rzecznik archidiecezji krakowskiej ks. Robert Nęcek dodał, że zadaniem dobrego kaznodziei jest łączenie tego, co wiąże się z tradycją Kościoła, z wyzwaniami współczesności:

Kurs homiletyczny on-line, uruchomiony jest przez Wydawnictwo św. Stanisława. Pod adresem www.kurshomiletyczny.pl księża znajdą praktyczne porady i wskazówki dotyczące sposobu wykorzystania najnowszych środków multimedialnych i technik komunikacyjnych.