Ewangelizować i katechizować - ale jak? Drukuj


Już drugi raz Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!? gościło ?Młodych Akademików?, którzy razem ze swoim wykładowcą katechetyki ks. dr Tadeuszem Noskiem podjęli wysiłek poszukiwania ?Gaudium Veritatis?. Co kryje się pod tym tajemniczym tytułem? Czymże jest ta radosna prawda, którą młodzi akademicy pragną odnaleźć?

Spotkanie, które odbyło się w Centrum było połączeniem wykładu otwartego, na który mógł przyjść każdy, kto pragnął pogłębić swoją znajomość nauczania Ojca Świętego oraz wykładu akademickiego w ramach zajęć z katechetyki dla młodych studentów kierunku teologia dla świeckich ? specjalizacja katechetyczna, na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Ks. Nosek chcąc jak najlepiej przygotować przyszłych katechetów oraz pomóc tym wszystkim, którzy chcą jeszcze lepiej zrozumieć słowa Ojca Święto zaproponował rozważanie słów homilii, którą Jan Paweł II wygłosił 17 czerwca 1983 roku podczas Mszy Świętej w Warszawie na Stadionie Dziesięciolecia: ?Pokój Tobie Polsko! Ojczyzno Moja!? jest przejmującym i głębokim przesłaniem Papieża-Polaka do narodu polskiego umęczonego tak długo już trwającym stanem wojennym.

Sposób rozważania tej homilii okazał się być niezwykle ciekawy. Zaproponowano bowiem wykorzystanie ? tajemniczo brzmiącej ? metody rozważania tekstu Vasteras, dzięki której czterech wybranych wcześniej przez ks. Noska studentów po wysłuchaniu przez zgromadzonych fragmentu nagranej homilii poddawało ją tej analizie. Co wydawało się oczywiste, było zbiorem faktów, zaznaczano wykrzyknikiem. Co było niejasne czy niezrozumiałe otrzymywało znak zapytania. Co natomiast wymagało głębszego przemyślenia, zaznaczano tzw. ?ptaszkiem?. Ten prosty sposób pomagał głębiej spojrzeć w tekst, zatrzymać się nad poszczególnymi myślami, podzielić spostrzeżeniami i uwagami?

Wróćmy więc do pytania, które zostało postawione na początku tego tekstu. Czymże jest ta radosna prawda, którą młodzi akademicy pragną odnaleźć? To Bóg w Jezusie Chrystusie jest drogą, prawdą i życiem. Jak ją, lub raczej Jego odnaleźć i jednocześnie ? jako katecheta ? pomóc odnaleźć innym? No właśnie: ewangelizować i katechizować ? ale jak? Jedną z dróg, która z pewnością w tym nam pomoże jest po prostu czytanie Jana Pawła II. Uczenie się od Sługi Bożego, od Papieża-Polaka, od Ojca Świętego. To właśnie jest nasze zadanie. Tych, którzy będą katechizować, ale również tych wszystkich, którzy nie tylko chcą o nim pamiętać, ale chcą pójść za nim.

* * *

Kolejne spotkanie już w lutym! Dokładna data zostanie podana w kalendarium na stronie głównej. Serdecznie zapraszamy!!!