?Dostępność środków finansowych dla projektów realizowanych przez parafie Archidiecezji Krakowskiej? Drukuj
poniedziałek, 05 maja 2008 17:18

Konferencja poświęcona możliwościom finansowania działań podejmowanych przez parafie w zakresie promocji, ochrony oraz krzewienia lokalnego dorobku dziedzictwa kulturowo ? duchowego odbyła się 5.05.2008r. w Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! przy ul. Kanoniczej 18.

Celem konferencji było przybliżenie wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji na projekty realizowane przez parafie Archidiecezji Krakowskiej. Zaprezentowane zostały warunki, pułapy dofinansowania oraz zasady ubiegania się o środki unijne i krajowe. Szczególna uwaga poświęcona została Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki, Małopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu oraz Programom Operacyjnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas konferencji uczestnicy szczegółowo zapoznali się z możliwościami uzyskania dofinansowania na projekty realizowane m.in. w zakresie:

* konserwacji, renowacji i restauracji infrastruktury cmentarnej;
* wykonania kopii starodruków i inkunabułów;
* konserwacji i mikrofilmowania archiwaliów, starodruków, księgozbiorów;
* współfinansowania budowy, modernizacji, adaptacji nieruchomości na cele kulturalne;
* budowy, rozbudowy i renowacji infrastruktury turystycznej;
* rozwoju ofert i produktów turystycznych;
* renowacji, konserwacji zabytków i miejsc pamięci narodowej;
* organizacji ?lekcji żywej historii? poprzez wycieczki do historycznie ważnych miejsc dla Polaków;
* warsztatów, kursów wzbogacających ofertę zagospodarowania wolnego czasu;
* ewidencjonowania i inwentaryzacji publicznych zasobów dzieł sztuki współczesnej oraz ich digitalizacja
i udostępnianie.

Spotkanie poprowadzili: Lidia Kozieł ? Siudut - specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE w Muzeum Narodowym w Krakowie, Jacek Woźniak, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Joanna Urbanowicz, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego

Konferencja zorganizowana została przez Kurię Metropolitalną w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz MADE.pl Małopolską Agencję Doradczo Edukacyjną.