List intencyjny na rzecz działania i rozwoju Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie podpisany. Drukuj
poniedziałek, 19 maja 2008 17:23

19 maja 2008 w siedzibie Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" został podpisany List intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz utworzenia i rozwoju Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II."Uznając wielkość i wyjątkowość Pntyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, autorytetu moralnego dla ludzi różnych wyznań i pokoleń, który pozostał w naszej pamięci jako człowiek niezwykłej wiary i siłyi pozostawił po sobie dorobek, z którego czerpać będą następne pokolenia,

Województwo Małopolskie reprezentowane przez Pana Marka Nawarę - Marszałka Województwa Małopolskiego,

Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Pana Jacka Majchrowskiego - Prezydenta Miasta Krakowa,

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" reprezentowane przez Ks. Jana Kabzińskiego - Prezesa Zarządu

postanawiają podpisać ten list intencyjny.(...)

Strony listu intencyjnego deklarują wolę utworzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.(...) Misją instytucji kultury, jaką będzie powoływany Instytut będzie upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Świety Jan PAwł II oraz inspirowanie w oparciu o te wartosci nowych inicjatyw o wymiarze uniwersalnym , promowanie duchowości, kultury i tradycji zwiazanej z osobą Ojca Świetego Jana PAwła II oraz dialogu między religiami i kulturami, a także działalność naukowa, kulturalna i edukacyjna."