Wykład ?Dwie interpretacje Soboru Watykańskiego II. Karol Wojtyła i Joseph Ratzinger" Drukuj
poniedziałek, 21 maja 1990 22:02

21 maja 2009 r. w Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!? odbył się wykład otwarty z cyklu ?Jan Paweł II. Posługa myślenia?. Wykład "Dwie interpretacje Soboru Watykańskiego II. Karol Wojtyła i Joseph Ratzinger" wygłosił ks. dr Andrzej Dobrzyński, pracownik naukowy Papieskiej Akademii Teologicznej i kierownik sekcji studium rzymskiego Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II.

Zebranych przywitała w imieniu o. dra hab. Jarosława Kupczaka OP Katarzyna Wilczek z krakowskiego Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II. Następnie ks. Dobrzyński przedstawił wyczerpującą analizę powstawania Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym ?Gaudium et spes?, ogłoszonej przez papieża Pawła VI 7 grudnia 1965 roku. Jest to jeden z kluczowych tekstów Soboru Watykańskiego II.

Ks. Dobrzyński szczegółowo opisał aktywne uczestnictwo w tworzeniu tego ważnego dokumentu biskupa Karola Wojtyły, który rozwijając pojęcia antropologii chrześcijańskiej i personalizmu ukazywał je jako odpowiedź Soboru na błędne ideologie. ?Służąc celom nadprzyrodzonym Kościół służy człowiekowi? - pisał Karol Wojtyła w swoim projekcie dokumentu. ?Chodziło nie o pomysł na urządzenie świata, ale o to, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa - tłumaczył ks. Dobrzyński. - Karol Wojtyła wskazywał, że przykazanie miłości trzeba przetłumaczyć na język katolickiej etyki społecznej?. Biskup z Krakowa, pasterz pracujący w swojej diecezji i starający się o budowę kościoła w Nowej Hucie wyrażał doświadczenia katolików zza żelaznej kurtyny. - ?Można oczekiwać, ze wersja Karola Wojtyły ostrzej krytykowałaby komunizm? - mówił ks. Dobrzyński.

Tymczasem Joseph Ratzinger, młody, ale już znany teolog, na II Soborze Watykańskim II był doradcą teologicznym niemieckiego arcybiskupa Kolonii Josepha Fringsa. Nie opracowywał on bezpośrednio tekstu Konstytucji, ale poprzez swoje pytania i uwagi wpływał na jej kształt. Ratzinger krytykował zbytni optymizm, który osiągnięcie postępu technicznego uznawał za powód do nadziei. Mówił, że prawdziwy postęp świata mierzy się moralnym postępem człowieka. Zwracał uwagę na znaczenie krzyża Chrystusa. ?Mówił, że to w krzyżu Chrystusa chrześcijanin odnajduje inspirację i nadzieję, że wszelkie zło zostanie zwyciężone? - tłumaczył wykładowca.

Przy dokładnej analizie widać zbieżność poglądów Wojtyły i Ratzingera. ?Praca nad konstytucją dogmatyczną o Kościele Gaudium et Spes połączyła Karola Wojtyłę i Josepha Ratzingera. Mieli podobne poglądy, a równocześnie różne historie ich narodów i różne doświadczenia pozwalały na inne spojrzenie na omawiane kwestie? - tłumaczył ks. Dobrzyński.

Wykład ks. Dobrzyńskiego zakończył cykl ?Jan Paweł II. Posługa myślenia?, przygotowany przez Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Zgodnie z obietnicą dyrektora ośrodka o. Jarosława Kupczaka OP, całość materiałów z wygłoszonych wykładów powinna ukazać się drukiem.