"Krakowska Szkoła Antropologiczna - Studia nad myślą Jana Pawła II cz. 4 Drukuj
niedziela, 13 grudnia 2009 23:01

Krakowska szkoła antropologiczna to kolejna część cyklu wydawniczego z serii Studia nad Myślą Jana Pawła II. Zawiera ona materiały z sympozjum "Krakowska szkoła antropologiczna", które odbyło się w Centrum Jana Pawła II w Krakowie 18 kwietnia 2007 roku.

 

"Myśl antropologiczna ks. Karola Wojtyły, formowana w kontekście filozofii tomistycznej i fenomenologii Maxa Schelera, zmierzała do dania odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek w kontekście Drugiej Wojny Światowej (...).

Młody profesor etyki stawiał sobie bardzo ambitne zadanie, by połączyć realistyczny obiektywizm właściwy filozofii tomistycznej, jakiej uczył się w Seminarium w Krakowie i na Angelicum w Rzymie, z nowoczesnym myśleniem fenomenologicznym, kładoący nacisk na doświadczenie człowieka i ludzką subiektywność,"

kard. Stanisaw Dziwisz Metropolita Krakowski, Kraków, 17. 04. 2007 r.

 

W pozycji tej można odnaleźć referaty:

o. dr. hab. Tadeusza Biesagi SDB, prof. UPJPII

prof. dr. hab n. med. Jacka Bomby

o. dr. hab.Jarosława Kupczaka OP

Jolanty Majka

prof. dr. hab o.Andrzzeja Napiórkowskiego OSPPE

ks. dr. hab. Jana Daniela Szczurka, prof. UPJPII

prof. dr. hab. Karola Tarnowskiego

prof. Adama Węgrzeckiego