Pierwsze prace budowlane Drukuj
piątek, 10 października 2008 18:33

8 października 2008 roku zostało wydane pozwolenie na budowę z rygorem natychmiastowej wykonalności. Obejmuje ono budynki Instytutu Jana Pawła II, Centrum Szkolenia Wolontariatu oraz kościół dolny. Pozostałe obiekty realizowane będą w drugim etapie inwestycji.

Wykonane zostały odkrywki osadników do głębokości 5. metrów w celu zbadania spoistości osadu wapiennego. Badanie to ostatecznie potwierdziło technologiczną możliwość wykonywania prac budowlanych (m. in. próbnego palowania) na głębokości 5 metrów poniżej górnego tarasu (na poziomie + 227,0 m. n. p. m.) oraz możliwość realizacji budynków w lokalizacji zgodnej z założeniami projektu.