Homilia wygłoszona przez Metropolitę Krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisza podczas uroczystego rozpoczęcia prac budowlanych Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" Drukuj
sobota, 11 października 2008 18:37

W 30. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Kardynała Karola Wojtyły, Metropolity Krakowskiego, w czwartym roku od Jego błogosławionej śmierci, rozpoczynamy budowę Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!".

Wznosimy to dzieło, by zachować pamięć o niezwykłym Pasterzu, który przewodził Kościołowi powszechnemu na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia ery Chrystusowej.

Wznosimy to dzieło, by utrwalić dziedzictwo myśli i nauczania, posługi pasterskiej i świętości życia Sługi Bożego, który przez 27 lat był Piotrem naszych czasów. Pragniemy to dziedzictwo upowszechniać i twórczo rozwijać.

Wznosimy to dzieło z obowiązku i potrzeby serca, by wyrazić wdzięczność Janowi Pawłowi II za to wszystko, co wniósł w dzieje narodu polskiego, w życie Kościoła w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Wznosimy to dzieło, by kierując się jego wskazaniami i testamentem podejmować odważnie wyzwania współczesnego świata i prowadzić nową ewangelizację.

Wznosimy to dzieło, by przypominało o godności osoby ludzkie, stworzonej na obraz i podobieństwo Boże, odkupionej Krwią Jezusa Chrystusa - Odkupiciela człowieka.

Wznosimy to dzieło, by promieniowało ewangelicznymi wartościami dobra, miłości, pojednania, nadziei i pokoju. Patron Centrum tymi wartościami żył i dawał o nich przekonywujące świadectwo.

Rozpoczynamy budowę w imię Boże. Chcemy wznosić tę budowę na fundamencie wiary. Chcemy wznosić ją na skale Słowa Bożego, wsłuchując się w słowa życia wiecznego i wypełniając je. Chcemy być podobni do człowieka, który budując dom "wkopał się głęboko i fundament położył na skale" (Łk 6, 48). Taki dom przetrwa wszystkie burze i nawałnice.

Ostateczną Skałą naszego projektu, naszych zamierzeń i nadziei jest Jezus Chrystus. To On był największą, jedyną pasją życia Jana Pawła II. Wszystko inne w życiu Sługi Bożego odnajdywało swój sens w tej pasji.

Przystępując do budowy Centrum, pamiętamy i słowach Psalmisty: "Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy o wznoszą" (PS 127 [126], 1). Dlatego od samego początku otaczamy ten projekt modlitwą.

W pamiętny sobotni wieczór, 27 maja 2006 roku, podczas spotkania z młodzieżą na krakowskich Błoniach, Ojciec Święty Benedykt XVI poświęcił kamień węgielny pod Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". Poświecił także kamienie przyniesione przez młodych ludzi, podpisane imieniem i nazwiskiem. Również te kamienie będą wmurowane w fundamenty Centrum. Zawiera się w tym głęboka symbolika. Każdy z nas jest żywym kamieniem. Duchowej budowli, którą jest Kościół. Każdy z nas może wnieść osobisty wkład w budowę Centrum zaświadczając, że utożsamia się z jego celami i zamierzeniami.

Dzisiaj w sposób szczególny pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy zaangażowali się w dzieło noszące imię Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". Dziękuję inicjatorom, członkom Zarządu oraz Rady Centrum, projektantom i budowniczym. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom z kraju i zagranicy. Dziękuję wszystkim, którzy to dzieło wspierają modlitwą. Szczególne podziękowania kieruję do pana Prezydenta Miasta Krakowa, pana Wojewody Małopolskiego, pana Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Prezesa Związku Miast Papieskich.

Pragnę, by Centrum od samego początku odznaczało się rysem uniwersalnym, otwartym na potrzeby współczesnego Kościoła i świata, w duchu swego Patrona. Niech każdy odnajdzie się w tym Centrum jako miejscu przyjaznym, bliskim sprawom każdego człowieka, niezależnie od jego przekonań religijnych i politycznych. Niech to Centrum mówi o wielkości i godności człowieka powołanego do świętości - do życia w Bogu.

Niech to Centrum stanie się sprawą wszystkich synów i córek naszej Ojczyzny. Niech nas jednoczy, integruje, zapala do służby narodowi. Niech służy tym, którzy szukają inspiracji w urzeczywistnianiu swojej troski o dobro wspólne.

Niech wreszcie Centrum stanie się bliskie całej Archidiecezji Krakowskiej. Niech będzie wyrazem jej wdzięczności za Pasterza, który przenosząc się ze Wzgórza Wawelskiego na Wzgórze Watykańskie rozsławił królewskie miasto Kraków na cały świat. Szlachectwo, którym zostaliśmy obdarzeni, zobowiązuje!

Zapraszam wszystkich moich Rodaków i wszystkich życzliwych osobie i posłannictwu Jana Pawła II na całym świecie, by wspierali dzieło, które od dziś zaczynamy wznosić. Apeluję do hojności serc. Niech Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" będzie naszym wspólnym dziełem. Niech każdy wniesie w to dzieło swoją osobistą, nawet najmniejszą cegiełkę ofiarności i modlitwy.

A więc w Imię Boże!