Prace budowlane Drukuj
wtorek, 18 listopada 2008 18:45

Kolejnym etapem budowy było przygotowanie poletek umożliwiających próbne obciążenie pali...

Wykopy pod poletka do wykonania próbnych obciążeń pali. Badania wykonała firma POLBAU.

Na zdjęciach poniżej widoczny jest także most na rzece Wildze.

Dojazd do Centrum możliwy będzie z trzech stron - sanktuarium Bożego Miłosierdzia przez mającą powstać kładkę dla pieszych, dojazd od ulicy Herberta w ramach realizowanej przez gminę Kraków inwestycji oraz przez most - stalową kładkę łączący tereny Centrum z terenami osadników będących własnością gminy Kraków.

W grudniu 2008 r. zostało wydane pozwolenie na przebudowę stalowej kładki od strony osadników miejskich. Inwestorem przedsięwzięcia jest gmina Kraków.