Przygotowania do próby obciążeń pali Drukuj
wtorek, 23 grudnia 2008 18:58

Na placu budowy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" trwają prace związane z umieszczeniem pali próbnych i kotwiących. Wykonawcą tych prac jest firma Keller Polska Sp. z o.o.

Wykonano 7 żelbetowych pali próbnych zgodnie z Polską Normą Budowlaną następnie obliczono nośność tych pali (wielkość dopuszczalnego obciążenia na pojedynczy pal) na warstwach gruntu przyszłej budowy (gdzie warstwy te zostały określone przez badania geotechniczne).Wykonano następujące pale w technologii CFA (pale wiercone) i w technologii VDP (pale przemieszczeniowe):

2 pale średnicy 650 mm w technologii CFA o nośności każdy po 1750 kN (175 ton)

2 pale średnicy 800 mm w technologii CFA o nośności każdy po 2200 kN (220 ton)

1 pale średnicy 1000 mm w technologii CFA o nośności każdy po 2550 kN (255 ton)

2 pale średnicy 406 mm w technologii VDP o nośności każdy po 1500 kN (150 ton)

Następnie pale te będą próbnie obciążane metodą belki odwróconej. Obciążenie pali próbnych wykonywane jest pod fundamenty instytutu, Centrum Szkolenia Wolontariatu i kościoła, będących częścią nowoprojektowanego Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie - Łagiewnikach.

Na początku 2009 roku planowane jest zakończenie próbnych obciążeń pali. Po uzyskaniu wyników badań nastąpi kontynuacja umieszczania pali docelowych, na których zostanie wykonana płyta nośna.