Próbne obciążenie pali Drukuj
piątek, 30 stycznia 2009 20:04

Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości pali, pod koniec stycznia 2009 roku wykonano próbne obciążenia pali do wartości 200% obciążenia normowego (obciążenia dopuszczalnego określonego przez polską normę budowlaną). Wyniki obciążeń próbnych wykazały, że wykonane pale mogą przenieść więcej obciążeń niż przewidziano to przed wykonaniem pali, a obliczono zgodnie ze sztuką budowlaną podaną w normie budowlanej powszechnie stosowanej.

Decyzja o wykonaniu pali próbnych przyniosła następujące korzyści: potwierdziła, że na tym terenie można budować budynki, których fundamenty są oparte na palach, nośność pali jest większa niż to przewiduje norma budowlana, stwierdzono także że pale w technologii CFA wykazały większą nośność niż pale w technologii VDP.

W chwili obecnej z plac budowy wywożony jest urobek pod pale docelowe, ponadto prowadzona jest także finalizacja przetargu na prace palowe, zakres prac obejmuje posadowienie 39 szt. pali docelowych o średnicy: ? 1000 mm, długość 23 m b. i 260 szt. pali ? 650 mm, długość 23 m, na których zostanie wykonana płyta nośna pod budynki instytutu, Centrum Szkolenia Wolontariatu i kościoła, będących częścią nowoprojektowanego Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie - Łagiewnikach.

50.056422