Konferencja pt. "Dziecko wobec wartości" (edycja I - 2009 r,) Drukuj
poniedziałek, 23 listopada 2009 22:58

23 listopada w auli Audytorium Maximum UJ obyła się konferencja "Dziecko wobec wartości", której współorganizatorem był Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Honorowy patronat nad uroczystością objął Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Tematem przewodnim konferencji było wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym w świetle podstawowych wartości. Spotkanie poprowadził redaktor naczelny Dziennika Polskiego Piotr Legutko.

Jako pierwsze, na scenie pojawiły się dzieci z Samorządowego przedszkola nr 10 w Krakowie, które zaprezentowały przygotowaną specjalnie na ten dzień część artystyczną. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, który zwrócił uwagę na ogromną rolę wychowania dzieci w wieku przedszkolnym.

W panelu wykładowym pierwszy zabrał głos ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, który wygłosił wykład "Promieniowanie ojcostwa" - myśl Jana Pawła II na temat roli ojca we wprowadzeniu dziecka w świat wartości. Kolejną prelegentką była Pani Wanda Papugowa - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego dla Dzieci Przedszkolnych, która przedstawiła temat "Wprowadzenia małego dziecka w świat wartości". Trzeci wykład "Autorytet Ojca Świętego Jana Pawła II - inspiracje dla wychowania dziecka", wygłosiła Pani prof. dr hab.Katarzyna Olbrycht z Uniwersytetu Śląskiego.

Po przerwie odbyła się dyskusja panelowa w 3 grupach. I grupa próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie "Jak wykorzystać Ojca Świętego Jana Pawła II w wychowaniu dzieci do wartości?". Dyskusję poprowadził moderator, ks. dr Andrzej Kielian z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II oraz paneliści: Siostra Benigna Gacek - Dyrektor Przedszkola Nr 8 Sióstr Serafitek w Oświęcimiu, Teresa Sternal - Dyrektor Przedszkola nr 10 i dr Andrzej Ryk z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Grupa nr II rozmawiała o tym "Jak współpracować z rodziną dziecka i innymi środowiskami wychowawczymi w wychowaniu do wartości?". Wystąpili: moderator Robert Halik - rodzic, redaktor naczelny "Bliżej przedszkola", paneliści: dr Stanisław Kowal z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Tomasz Dobija - rodzic, Celina Piwowarczyk - Dyrektor Przedszkola nr 104 i Gabriela Szulik - redaktor naczelny "Małego Gościa".

Grupa III podjęła temat "Jak wspomagać nauczycieli wychowania przedszkolnego we wprowadzaniu dziecka w świat wartości??" Moderatorem była Małgorzata Wajda z Kuratorium Oświaty w Krakowie, panelistami: prof. Bożena Muchacka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Ewa Lelo - Dyrektor Przedszkola nr 49, Marta Cieplik - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego oraz Maria Pabiańczyk - konsultant Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Na zakończenie konferencji wystąpił Pan Józef Rostworowski - Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II w Krakowie, który podsumował dyskusje panelowe.

 

ZOBACZ GALERIĘ